ErikvanMarissing.nl
Erik van Marissing Onderzoek & Mediaproducties
Welkom op de persoonlijke website van Erik van Marissing
LinkedIn Twitter Vimeo YouTube
CV van Erik van Marissing

U bent nu hier: /cv

Curriculum Vitae

Opleidingen en werkervaring [laatst bijgewerkt op 6 februari 2016]

Ik ben geboren in Naarden en opgegroeid in Bussum. Na mijn gymnasiumopleiding aan het Goois Lyceum ging ik Sociale Geografie en Planologie studeren aan de Universiteit Utrecht. In 2003 behaalde ik mijn doctoraaldiploma. Mijn afstudeerscriptie was getiteld: 'Recreatieve woonmilieus in Nederland. Een onderzoek naar de aanwezigheid en betekenis van recreatieve woonmilieus'. Met deze scriptie behaalde ik de tweede prijs bij de Marc de Smidt Stogo Scriptieprijs 2004. Direct na mijn studie startte ik bij de vakgroep stadsgeografie van de Faculteit Geowetenschappen (toen nog Ruimtelijke Wetenschappen) als junior onderzoeker op het Europese onderzoeksproject 'The Importance of Housing Systems in Safeguarding Social Cohesion in Europe' (SOCOHO). Van 2004 tot 2007 was ik als promovendus verbonden aan diezelfde vakgroep, waar ik onderzoek deed naar 'Stedelijk beleid, sociale cohesie en bewonersparticipatie'. In 2008 promoveerde ik op het proefschrift getiteld 'Buurten bij beleidsmakers'. Van 2008 tot 2014 was ik werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht, waar ik me bezighield met vraagstukken over buurten en wijken, zoals bewonersparticipatie, spanningen in buurten, sociale veiligheid en samenwerking tussen professionals. Van 2013 tot 2014 was ik tevens betrokken bij de oprichting van de website www.wmotgo.nl en was ik webredacteur van dit portal.

In 2014 richtte ik mijn eigen bedrijf op: Erik van Marissing Onderzoek & Mediaproducties. Ik houd me bezig met opdrachten op het snijvlak van onderzoek, media en journalistiek. Ik richt me op het toegankelijk en begrijpelijk maken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken en historische ontwikkelingen voor een breed publiek. Mijn werk laat zich het beste omschrijven door de volgende woorden: weten, duiden en begrijpen.


Nevenactiviteiten [laatst bijgewerkt op 17 januari 2020]

  • Tijdens mijn studie sociale geografie werkte ik onder andere als enquêteur en projectmedewerker bij Stogo Onderzoek en Advies, Terp Advies en Holland Power Energy Consultants B.V.
  • Daarnaast volgde ik een stage bij de Afdeling Wonen van de gemeente Almere, waar ik onderzoek deed naar de mogelijkheden om recreatieve woonmilieus in die stad te ontwikkelen.
  • Ik ben jurylid en voorzitter geweest van de Marc de Smidt Stogo Scriptieprijs, een prijs die elk jaar wordt uitgereikt voor de beste Utrechtse sociaal-geografische scriptie.
  • Verder was ik vice-voorzitter van de Utrechtse Studenten Volleybal Vereniging Van Slag. Bij mijn huidige volleybalvereniging, VV Switch, ben ik actief geweest in de lustrumcommissie. Rond de viering van ons zesde lustrum in 2010 organiseerden we het hele jaar door allerlei activiteiten, onder andere om geld op te halen voor een goed doel. In totaal hebben we ruim €2.500,- kunnen doneren aan Right to Play. Ook ben ik van 2009 tot 2012 actief geweest in de feestcommissie en van 2012 tot 2015 was ik actief in de beachcommissie.
  • Bij het Verwey-Jonker Instituut ben ik twee jaar redacteur geweest van de interne nieuwsbrief Bij ons op de zaak, kortweg 'BOODZ'.
  • Van 2013 tot 2016 was ik bestuursadviseur bij de Stichting Nieuw Welgelegen in Utrecht. Ik deed dat vanuit mijn rol als bewoner van Utrecht Zuidwest.
  • Vanaf voorjaar 2017 ben ik lid van het Buurtbestuur Hoogland-Kattenbroek in Amersfoort, dat wordt gecoördineerd door welzijnsorganisatie Indebuurt033.
  • Op verzoek of op eigen initiatief schrijf ik af en toe recensies van wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur en verzorg ik reviews van artikelen die ter publicatie worden aangeboden bij wetenschappelijke journals. Ik heb dat onder andere gedaan voor Journal of Housing and the Built Environment, tijdschrift Agora, Beleid & Maatschappij en Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening. Af en toe word ik gevraagd om als referent op te treden bij discussiebijeenkomsten rond nieuw te verschijnen publicaties, zoals boeken en proefschriften, bijvoorbeeld van collega's, maar ook van relaties uit het veld.
  • Op verzoek of op eigen initiatief schrijf ik artikelen voor De Stad Amersfoort.

U in de Wijk Kanaleneiland [laatst bijgewerkt op 6 februari 2016]

U in de WijkVan 2009 tot 2015 was ik op vrijwillige basis werkzaam als verslaggever en redacteur van het televisieprogramma U in de Wijk Kanaleneiland. Incidenteel was ik ook cameraman en editor. Het programma wordt gemaakt voor en door bewoners uit de wijken Kanaleneiland en Transwijk in Utrecht Zuidwest en is iedere woensdagavond te zien op de stadszender van RTV Utrecht: Ustad. Kijk voor meer informatie op de website van U in de Wijk.

Onderzoek - In juni 2010 publiceerde de Vrije Universiteit samen met Hogeschool Windesheim een onderzoeksrapport over het Utrechtse mediaproject U in de Wijk. Het rapport 'Een leesbare wijk: de impact van wijktelevisie' is hier te downloaden.

Visitatiecommissie Wijkaanpak - In 2011 is U in de Wijk door de Visitatiecommissie Wijkenaanpak genoemd als een initiatief dat een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de wijk: "De commissie heeft geconstateerd dat er allerlei interessante projecten door bewoners zijn gestart om de communicatie te verbeteren en het imago te versterken, zoals het door bewoners zelf maken van wijktelevisie (U in de Wijk)" (p.104). Lees meer over de bevindingen in het rapport Doorzetten en Loslaten.

Promotiefilm en interviews - U in de Wijk werd in 2011 genomineerd voor een prijs van het Rabo DichtbijFonds. Klik hier om de promotiefilm te bekijken. In 2012 zonden we de 100e aflevering uit. RTV Utrecht maakte er een reportage over en ook U in de Wijk Kanaleneiland besteedde er aandacht aan in de eigen uitzending.

Bevrijdingsfestival - In het Radio 2 programma Helemaal Haandrikman bracht ik een kort verslag uit van het Bevrijdingsfestival 2013, waar ik voor U in de Wijk aan het filmen was.

Cursussen en trainingen - Ten behoeve van mijn werkzaamheden voor U in de Wijk volg ik regelmatig cursussen en trainingen, waarin zowel inhoudelijke als technische aspecten aan bod komen. Ik heb onder andere cursussen en trainingen gevolgd bij RTV Utrecht, de NOS (via OLON), ProCamjo/TV Atelier en de NVJ Academy.


View Erik van Marissing's profile on LinkedIn Bekijk ook mijn profiel op LinkedIn.
Welkom op de persoonlijke website van Erik van Marissing
© 2004-2020 Erik van Marissing | Bijgewerkt op 21-01-2020 | info@erikvanmarissing.nl | KvK-nr.: 60668539 |